Velg oficjalnie powitany w gronie Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ.

W trakcie dzisiejszej Gali Absolwenta, Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Ewa Walińska powitała oficjalnie naszą firmę w gronie członków Rady Biznesu, wyrażając nadzieję na owocną i długą współpracę. Jednocześnie, staliśmy się Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania działającego na Wydziale Zarządzania UŁ.

To dla nas ogromny zaszczyt.