Velg członkiem Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Z satysfakcją informujemy, że staliśmy się członkiem Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dołączyliśmy do szacownego grona kilkunastu firm takich jak: PZU, PKO BP, Infosys, Deloitte, Gatta.

Podstawowymi celami funkcjonowania Rady są:

    •    Współpraca z Wydziałem Zarządzania UŁ w obszarze procesu dydaktycznego
    •    Wymiana doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami zarządzania
    •    Wsparcie i uczestnictwo w inicjatywach studenckich Wydziału Zarządzania UŁ
    •    Współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla najlepszych studentów Wydziału Zarządzania
    •    Pozyskanie najlepszych absolwentów Wydziału Zarządzania dla praktyki
    •    Współpraca między członkami Rady Biznesu, w tym przygotowanie wspólnie z Wydziałem Zarządzania oferty konsultingowej i szkoleniowej dla członków Rady Biznesu

 
VELGVelg Team